Archive for December, 2012

Wijzigingen ten aanzien van renteaftrek WOZ-kredieten en doorlopende kredieten

Voor kredieten die gebruikt worden voor de eigen woning (bijvoorbeeld voor woningverbetering) en die op of na 1 januari 2013 worden afgesloten, geldt dat de renteaftrek alleen nog mogelijk is als het krediet in maximaal 30 jaar tenminste volgens een annuïtair aflossingsschema helemaal wordt afgelost. Dit heeft dus niet alleen gevolgen voor hypotheken, maar ook voor nieuwe doorlopende kredieten en WOZ-kredieten die worden gebruikt voor de eigen woning en die op of na 1 januari 2013 worden afgesloten. Op deze kredieten wordt namelijk niet altijd afgelost en de looptijd is in principe niet begrensd op 30 jaar. Deze nieuwe belastingregels gelden tevens voor opnames op of na 1 januari 2013 uit doorlopende kredieten die op 31 december 2012 reeds bestaan.

Deze aanpassing in het kader van het Belastingplan 2013 moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd maar het ziet ernaar uit dat het gaat gebeuren.

Het tenminste annuïtair aflossen wordt gecontroleerd aan de hand van de resterende hoogte van de schuld. Daardoor voldoet bijvoorbeeld ook een krediet met een (contractueel en daadwerkelijk) lineair aflossingsschema aan de aflossingseis. Deze aflossingsverplichtingen moeten bij het aangaan van het krediet zijn vastgelegd in de kredietovereenkomst en moeten daadwerkelijk worden nageleefd. Indien een krediet niet voldoet aan deze extra vereisten, komt de rente, ook al is het krediet aangegaan voor de eigen woning, niet in aanmerking voor aftrek. Als het krediet wel aan de extra vereisten voldoet, mag net als nu de daadwerkelijk betaalde rente worden afgetrokken.
Lees verder