Category Archives: financieel

Consumenten misleid met flitskredieten

Nog steeds worden consumenten misleid door aanbieders van zogenaamde flitskredieten. Dit gebeurt door het omzeilen van de wet via ingenieuze constructies. Sinds enige tijd zijn aanbieders van kredieten met een looptijd van korter dan drie maanden, flitskredieten, ook gebonden aan de wet- en regelgeving van het consumentenkrediet.

Verstrekkers van flitskredieten mogen de consument geen extreem hoge rentes (dit is een wettelijk vastgestelde maximale rente met een verhoging van 12 procent) meer laten betalen voor een krediet. Wat deze aanbieders in plaats daarvan nu soms doen, is het in rekening brengen van zogenaamde advieskosten. Deze advieskosten kunnen zeer hoog oplopen. Bij een krediet van 200 euro met een looptijd van 21 dagen, kunnen deze advieskosten maar liefst 38 euro bedragen. Lees verder

Minder mensen in schuldsanering

In 2012 is het aantal personen dat met een schuldsanering startte, gedaald met zeven procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het ging in 2012 om een aantal van 13.800 personen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek licht toe dat dit een lichte daling is na twee jaren van sterke stijging. In 2010 en 2011 steeg het aantal schuldsaneringen nog met bijna 30 procent per jaar. Aan het einde van 2011 zaten er ongeveer 40.000 mensen in de schuldsanering. Lees verder

Als de bank waar je een hypotheek hebt bankroet gaat.

Als de bank waar je een hypotheek hebt bankroet gaat, wat dan? Vroeger leek het onmogelijk dat een bank ooit failliet zou gaan. Banken waren statige instituten. Niemand twijfelde aan de soliditeit van die machtige ondernemingen. Lees verder

Overheid had het recht om SNS-Reaal te nationaliseren

Eerder dit jaar heeft de overheid de bank-verzekeraar SNS-Reaal genationaliseerd. Niet iedereen was het eens met de manier waarop de overheid besloten heeft om de bank te nationaliseren. Met name het novum om mensen die een achtergestelde lening hadden verschaft te onteigenen zorgde voor veel weerstand.

Diverse belanghebbenden hadden bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de manier waarop de SNS werd genationaliseerd. Onder meer de Vereniging van Effectenbezitters, de Stichting obligatiehouders SNS, de FNV en particulieren lieten zich horen. Zij hadden effecten in hun bezit. Door de onteigening zijn die effecten plots niets meer waard. In totaal is circa 1,3 miljard euro aan effecten verdampt. Lees verder

Zogeheten Blok-hypotheek stuit op kritiek

De zogeheten Blok-hypotheek, vernoemd naar de bedenker Stef Blok van de VVD, ontvangt veel kritiek. Bij een dergelijke hypotheek wordt naast de hypothecaire lening een tweede lening afgesloten om de eerste lening (deels) af te lossen. Lees verder

Rabobank schrapt gratis advies

In het nieuwe advieskostenmodel van de Rabobank is geen plaats meer voor gratis advies. Eind januari werd de optie “no cure, no pay” al van de website gehaald. Een woordvoerder verklaarde destijds dat het gratis advies niet definitief geschrapt zou worden. Nu blijkt de bank toch over te stappen naar een nieuw model.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Rabobank geadviseerd om te stoppen met het gratis advies. De toezichthouder vindt dat “no cure, no pay” uiteindelijk niet in het voordeel is van consumenten. Wel blijft het voor klanten van de Rabobank mogelijk om één gratis oriënterend gesprek te voeren met een adviseur. Na dat vrijblijvende gesprek kan de klant beslissen of het zinvol is om het betaalde traject te starten. De bank vindt het belangrijk dat klanten met geen of weinig kennis van complexe financiele producten, geen drempel ervaren bij het zoeken naar kennis en advies.

Eind 2012 heeft de bank zijn tarieven voor hypotheekadvies aangepast. Het sluiten van een hypotheek kost 1.750 euro. Klanten die een deel van het traject online volgen, betalen 600 euro minder. Starters betalen 1.450 euro aan advieskosten en ontvangen 850 euro korting als ze een deel van de voorbereidende werkzaamheden zelf verrichten. Ondernemers moeten 2.250 euro betalen.

Nederlandse huizenmarkt blijft achter bij buurlanden

De Nederlandse huizenmarkt presteert fors slechter dan die van België en Duitsland. Terwijl de Nederlandse huizenprijzen in 2012 daalden met gemiddeld 6,3%, namen de prijzen in Duitsland toe met 2,7% en in België met 4%. In de afgelopen vijf jaar zijn de Nederlandse prijzen afgenomen met 10%. Belgische huizen namen gemiddeld juist met 15% toe terwijl Duitse huizen 9% meer waard werden. Lees verder

CNV Jongeren noemt financiële situatie van jongeren zorgwekkend

Vakbond CNV Jongeren vindt de financiële situatie van jongeren zorgwekkend. Uit cijfers van Bureau Krediet Registratie blijkt dat ongeveer 8% van de jongeren schulden hebben die ze niet af kunnen betalen. Ook is de werkloosheid onder jongeren ongezond hoog. Eind vorig jaar had 14% van de beroepsbevolking tussen 15 en 25 jaar geen werk. Lees verder

PvdA wil studenten meer tijd geven om schuld af te lossen

De Partij van de Arbeid (PvdA) wil dat studenten die meer geld moeten lenen om hun studie te volgen, meer tijd kregen om hun leningen af te lossen. Lees verder

Logo van ASR prijkt niet meer op shirt van Feyenoord

Het logo van ASR is sinds afgelopen weekend niet meer te zien op het shirt van voetbalclub Feyenoord. De financiële instelling heeft het marketingbeleid aangepast. De nadrukt wordt voortaan gelegd op praktische hulp voor het realiseren van maatschappelijke doelen. Lees verder