Category Archives: Leningen

Nederlanders sparen om lening af te lossen

Uit onderzoek is gebleken dat driekwart van de Nederlanders met een lening spaart om deze lening af te lossen. Tevens blijkt uit hetzelfde onderzoek dat 78 procent van Nederlanders tegelijkertijd geld leent en spaart. Lees verder

Consument vaker bereid te lenen voor geplande aankoop

Uit onderzoek van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) onder ruim 2300 Nederlandse respondenten blijkt dat Nederlanders momenteel vaker bereid zijn geld te lenen voor een geplande grote aankoop, zoals bijvoorbeeld een auto of een wasmachine. Lees verder

Minder doorlopende kredieten

In de laatste maand van 2012 staan er in Nederland 2,07 miljoen doorlopende kredieten uit. Dit aantal is vele malen minder vergeleken met de periode voor de kredietcrisis. In de maanden voordat de kredietcrisis uitbrak, hadden Nederlanders gezamenlijk 2,7 miljoen doorlopende kredieten uitstaan. Niet alleen het aantal doorlopende kredieten, maar ook de totale schuld op de kredieten staat eind 2012 op het laagste punt in ongeveer negen jaar tijd. Lees verder

Aantal hypotheekaanvragen daalt in januari met 47%

Het aantal hypotheekaanvragen is in januari 2013 ten opzichte van december 2012 met bijna de helft gedaald. Ten opzichte van januari 2012 bedraagt de daling 33%. Dat blijkt uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk, dat circa de helft van de aanvragen registreert. Lees verder

Wijzigingen ten aanzien van renteaftrek WOZ-kredieten en doorlopende kredieten

Voor kredieten die gebruikt worden voor de eigen woning (bijvoorbeeld voor woningverbetering) en die op of na 1 januari 2013 worden afgesloten, geldt dat de renteaftrek alleen nog mogelijk is als het krediet in maximaal 30 jaar tenminste volgens een annuïtair aflossingsschema helemaal wordt afgelost. Dit heeft dus niet alleen gevolgen voor hypotheken, maar ook voor nieuwe doorlopende kredieten en WOZ-kredieten die worden gebruikt voor de eigen woning en die op of na 1 januari 2013 worden afgesloten. Op deze kredieten wordt namelijk niet altijd afgelost en de looptijd is in principe niet begrensd op 30 jaar. Deze nieuwe belastingregels gelden tevens voor opnames op of na 1 januari 2013 uit doorlopende kredieten die op 31 december 2012 reeds bestaan.

Deze aanpassing in het kader van het Belastingplan 2013 moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd maar het ziet ernaar uit dat het gaat gebeuren.

Het tenminste annuïtair aflossen wordt gecontroleerd aan de hand van de resterende hoogte van de schuld. Daardoor voldoet bijvoorbeeld ook een krediet met een (contractueel en daadwerkelijk) lineair aflossingsschema aan de aflossingseis. Deze aflossingsverplichtingen moeten bij het aangaan van het krediet zijn vastgelegd in de kredietovereenkomst en moeten daadwerkelijk worden nageleefd. Indien een krediet niet voldoet aan deze extra vereisten, komt de rente, ook al is het krediet aangegaan voor de eigen woning, niet in aanmerking voor aftrek. Als het krediet wel aan de extra vereisten voldoet, mag net als nu de daadwerkelijk betaalde rente worden afgetrokken.
Lees verder

Verhoging leeftijdsgrens voor een lening

ABN AMRO heeft als eerste bank in Nederland de leeftijdsgrens voor een nieuwe lening verhoogd. De leeftijdsgrens voor het aanvragen van een lening is hiermee verhoogd van 69 jaar naar 74 jaar.
Lees verder

Flitskrediet of toch maar niet?

Misschien heeft u er wel eens van gehoord: een flitskrediet. Een flitskrediet (ook wel een minilening of SMS lening genoemd) is een lening van een laag geldbedrag met een korte looptijd. Meestal gaat het om enkele tientjes tot enkele honderden euro’s. Dit bedrag wordt razendsnel op uw rekening gestort na een aanvraag per SMS, internet of telefoon. Dit klinkt erg aantrekkelijk, maar is het niet.
Lees verder

Een lening bij familie

Cijfers van het Nibud laten zien dat in 2011 een op de tien huishoudens in Nederland geld leende bij familie of vrienden. Geld lenen van familie of vrienden kan een alternatief zijn wanneer de bank geen financiering wil verstrekken of als de rente te hoog is. Wanneer u geld leent van een familielid of vriend dan is het voor beide partijen belangrijk hier duidelijke afspraken over te maken. Bijvoorbeeld over het rentepercentage en het moment van terug betalen. Maar wat zijn afspraken nog waard als u in de tussentijd onverhoopt ruzie krijgt met de betreffende persoon?

Het scheelt veel ellende wanneer de lening wordt vastgelegd in een contract. Dan kunnen beide partijen daar rechten dan wel plichten aan ontlenen. Als het om grote bedragen gaat dan is het vaak verstandig dit te laten vastleggen in een notariële akte. Het nadeel is echter dat dit al snel enkele honderden euro’s kost.
Lees verder

doorlopend krediet

Een Doorlopend Krediet vraagt u één keer aan en deze staat dan voortdurend tot uw beschikking. Het bedrag is variabel op te nemen. U gebruikt wat u nodig heeft. Daarmee kunt u plotselinge, forse de verschillende banken naast elkaar te leggen. Wij doen zaken met een groot aantal banken en zijn daarnaast goed op de hoogte van de verschillende normeringen die banken aanhouden voor het verstrekken van een geldlening. Op deze manier kunnaan geldleningen openstaat, kunnen wij voor u bekijken wat u kunt besparen op uw maandlasten. Kortom, een voordelige geldlening afsluiten is waar wij in gespecialiseerd zijn. Lees verder