Overheid had het recht om SNS-Reaal te nationaliseren

Eerder dit jaar heeft de overheid de bank-verzekeraar SNS-Reaal genationaliseerd. Niet iedereen was het eens met de manier waarop de overheid besloten heeft om de bank te nationaliseren. Met name het novum om mensen die een achtergestelde lening hadden verschaft te onteigenen zorgde voor veel weerstand.

Diverse belanghebbenden hadden bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de manier waarop de SNS werd genationaliseerd. Onder meer de Vereniging van Effectenbezitters, de Stichting obligatiehouders SNS, de FNV en particulieren lieten zich horen. Zij hadden effecten in hun bezit. Door de onteigening zijn die effecten plots niets meer waard. In totaal is circa 1,3 miljard euro aan effecten verdampt.

Afgelopen maandag heeft de Raad van State geoordeeld dat zowel de nationalisatie van de bank-verzekeraar als de onteigening van de beleggers rechtsgeldig is. De uitspraak is een bittere pil voor de gedupeerden, maar biedt wel een laatste strohalm. In haar vonnis biedt de Raad van State de mogelijkheid voor benadeelde aandeelhouders en houders van achtergestelde obligaties om een claim tegen SNS in te dienen wegens wanbeleid. De minister van Financiën kan als enig overgebleven aandeelhouder rekenen op claims als de rechter die alsnog toewijst op grond van onbehoorlijk bestuur.

De uitspraak is gedaan door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de uitspraak kan geen beroep worden aangetekend. In het verdict staat: “Daarbij heeft de Raad van State onder meer belang gehecht aan het feit dat SNS Bank niet op eigen kracht het tekort aan kapitaal kon oplossen dat met name door verliezen op de vastgoedportefeuille van SNS Bank was ontstaan.”

SNS kreeg van de minister tot 31 januari jongstleden om een oplossing te vinden voor de aanzienlijke problemen. De bank slaagde er niet in om voor de gestelde deadline het kapitaaltekort op te lossen. “Zonder ingrijpen van de minister zou SNS zeer waarschijnlijk failliet zijn gegaan, wat eveneens het faillissement van ASN Bank en RegioBank zou hebben betekend”, meent de Raad van State.

Er is 0 reacties geplaatst op dit artikel

Laat een bericht achter

Je e-mail adres zal bij het plaatsen van je reactie niet worden getoond.

Leave a Reply