Wijzigingen ten aanzien van renteaftrek WOZ-kredieten en doorlopende kredieten

Voor kredieten die gebruikt worden voor de eigen woning (bijvoorbeeld voor woningverbetering) en die op of na 1 januari 2013 worden afgesloten, geldt dat de renteaftrek alleen nog mogelijk is als het krediet in maximaal 30 jaar tenminste volgens een annuïtair aflossingsschema helemaal wordt afgelost. Dit heeft dus niet alleen gevolgen voor hypotheken, maar ook voor nieuwe doorlopende kredieten en WOZ-kredieten die worden gebruikt voor de eigen woning en die op of na 1 januari 2013 worden afgesloten. Op deze kredieten wordt namelijk niet altijd afgelost en de looptijd is in principe niet begrensd op 30 jaar. Deze nieuwe belastingregels gelden tevens voor opnames op of na 1 januari 2013 uit doorlopende kredieten die op 31 december 2012 reeds bestaan.

Deze aanpassing in het kader van het Belastingplan 2013 moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd maar het ziet ernaar uit dat het gaat gebeuren.

Het tenminste annuïtair aflossen wordt gecontroleerd aan de hand van de resterende hoogte van de schuld. Daardoor voldoet bijvoorbeeld ook een krediet met een (contractueel en daadwerkelijk) lineair aflossingsschema aan de aflossingseis. Deze aflossingsverplichtingen moeten bij het aangaan van het krediet zijn vastgelegd in de kredietovereenkomst en moeten daadwerkelijk worden nageleefd. Indien een krediet niet voldoet aan deze extra vereisten, komt de rente, ook al is het krediet aangegaan voor de eigen woning, niet in aanmerking voor aftrek. Als het krediet wel aan de extra vereisten voldoet, mag net als nu de daadwerkelijk betaalde rente worden afgetrokken.

Als op een kredietdeel te weinig wordt afgelost waardoor de resterende schuld hoger is dan die zou zijn volgens het annuïtaire aflossingsschema, verliest dat deel de aanduiding ‘eigenwoningschuld’ en is de rente vanaf dat moment niet meer aftrekbaar. Om te voorkomen dat tijdelijke (betalings)problemen meteen leiden tot het verlies van renteaftrek, is een regeling opgenomen waardoor er geen sprake is van het verlies van renteaftrek, op voorwaarde dat een in een jaar opgelopen achterstand het volgende jaar wordt ingehaald. Deze veiligheidsmarge geldt voor iedereen.

Een WOZ-krediet is vaak een doorlopend krediet dat aflossingsvrij is. Er wordt dus niet op afgelost en de looptijd is niet begrensd op 30 jaar. Zoals het er nu naar uit ziet zal de rente op een (op of na 1 januari 2013 aangegaan) WOZ-krediet dat is aangewend voor bijvoorbeeld woningverbetering, dus niet meer aftrekbaar zijn. Ook voor dit soort kredieten geldt dat de rente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 30 jaar tenminste volgens een annuïtair aflossingsschema helemaal wordt afgelost.

Er is 0 reacties geplaatst op dit artikel

Laat een bericht achter

Je e-mail adres zal bij het plaatsen van je reactie niet worden getoond.

Leave a Reply