WOZ krediet

WOZ krediet vergelijken en afsluiten

Wilt u een WOZ krediet afsluiten? Dan is het van belang dat u beschikt over een eigen woning. Daarnaast is het verstandig om rekening te houden met de variabele rente. Het WOZ krediet lijkt in een aantal aspecten sterk op het doorlopend kreddiet, waardoor het interessant is om die twee lening soorten met elkaar te vergelijken.

[table id=2 /]
1) Voor dit product dient u te beschikken over een eigen huis. Er is geen notariële hypotheekakte vereist.
2) Voor de berekeningen is uitgegaan van een maandtermijn van 2% van het kredietbedrag.
3) Voor een doorlopend krediet geldt een variabele debetrentevoet, daarom is ook het jaarlijks kostenpercentage variabel.
4) Dit is een indicatie. Door een tussentijdse wijziging in de debetrentevoet kan dit hoger of lager uitvallen.

* Om voor de getoonde rentetarieven in aanmerking te komen, zijn de volgende factoren van belang (onder voorbehoud van definitieve acceptatie door de bank):

U heeft een goed en bekend BKR
U heeft een dienstverband van langer dan één jaar en een contract voor onbepaalde tijd
Het gevraagde kredietbedrag valt ruim binnen de berekening van de leencapaciteit
U bent geen zelfstandig ondernemer
U bent niet thuis- of inwonend
U bent woonachtig en werkzaam in Nederland

WOZ krediet en een eigen huis

U kunt alleen een WOZ krediet afsluiten wanneer u een eigen woning heeft. WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken, waarmee het betrekking heeft op de waarde van uw woning. Tegenwoordig wordt de waarde jaarlijks bepaald, op basis van de verkochte woningen bij u in de buurt, die op een vergelijkbare manier zijn opgebouwd. Men slaagt er op die manier in de woningen te waarderen, zonder dat er direct een taxateur aan te pas dient te komen, die doorgaans een hoop kosten rekent. U kunt het WOZ krediet afsluiten indien u over een eigen woning beschikt en er sprake is van overwaarde, zodat u de waarde in uw woning als het ware kunt verzilveren.

WOZ krediet met variabele rente

Het WOZ krediet kent een variabele rente en is om die reden vergelijkbaar met het doorlopend krediet. U betaalt een variabele rente, die sterk afhangt van de rente die de verschillende geldverstrekkers op dat moment dienen te betalen. Het voordeel voor u is dat de rente kan dalen, al loopt u aan de andere kant natuurlijk ook het risico dat deze op zal lopen. Indien de rente van uw WOZ krediet te hoog oploopt om extra af te lossen. U betaalt immers alleen rente over het geld dat u heeft opgenomen.

WOZ krediet met relatief lage rente

Het WOZ krediet zorgt voor een relatief lage rente, aangezien er sprake is van een vorm van onderpand. De waarde van uw woning zorgt ervoor dat de geldverstrekker er zeker van is dat het geld niet zomaar zal verdwijnen. Wat u doet is als het ware het omzetten van de waarde die in uw woning zit, in geld dat u uit kunt geven aan wat u maar wilt. De geldverstrekker die het WOZ krediet verstrekt geeft u de waarde nu alvast in handen, zodat u er niet op hoeft te wachten tot u uw woning verkocht heeft.

WOZ krediet vergelijken

U kunt een WOZ krediet het beste vergelijken met een doorlopend krediet, daardoor kunt u rekening houden met dezelfde punten. Let goed op de variabele rente die u dient te betalen. U kunt binnen deze vorm van lenen zoveel geld opnemen als u nodig heeft (uiteraard binnen het afgesproken maximum). Zodra u weer even meer geld achter de hand heeft kunt u dat ook weer boetevrij aflossen. Het WOZ krediet is wat dat betreft zeer flexibel, waardoor het van belang is goed te kijken naar de manier waarop men daar mee omgaat.